Sørtoget og Sørlandsbanen

No image

Nylig varslet den britiske togoperatøren Go-Ahead at de fra 15. desember 2019 skal kjøre persontog på Sørlandsbanen under produktnavnet Sørtoget. Go-Ahead skal også opprette et driftsselskap som skal hete Sørtoget. Språkrådet har pekt på at Sørlandsbanen allerede er produktnavn på denne strekningen, og vi mener det ikke er gode grunner til å skifte ut navnet.

Det finnes en delvis parallell til Sørtogetfra før i Jernbane-Norge. Mellom Drammen og Oslo lufthavn kjører togoperatøren Flytoget AS tog på strekningene Drammensbanen, Askerbanen og Gardermobanen under produktnavnet Flytoget. Men om vi sammenlikner med disse banene og Flytoget, kommer det klart fram at navnet Sørlandsbanen blir brukt på ulike måter.

Sørlandsbanener i snever betydning den fysiske infrastrukturen – skinnegangen med mer – mellom Drammen og Stavanger. (Jamfør omtalen av Sørlandsbanen hos Bane NOR.) Samtidig har Sørlandsbanen en utvidet betydning som omfatter den togreisetjenesten som gir oss reiser mellom Oslo og Stavanger over Sørlandet. (Jamfør omtalen hos NSB.) Vi forstår altså produktnavn som navnet på togreisetjenesten.

Også navn på andre baner blir brukt på samme måte som Sørlandsbanen. For eksempel kan vi «ta Vestfoldbanen» fra Oslo til Skien uten å bry oss om at vi har benyttet infrastrukturen Drammensbanen og Askerbanen fram til Drammen og først deretter Vestfoldbanen. Tilsvarende kan vi «reise med Bergensbanen» fra Bergen til Oslo uten å tenke på at Bergensbanen i snever forstand ender på Hønefoss.

Navnet Sørlandsbanen ble vedtatt av Stortinget i 1917, og det har lenge vært innarbeidet både om infrastrukturen og togreisetjenesten. Det er en del av norsk språkpolitikk at offentlige navn skal være gode og forståelige. Go-Ahead er en privat aktør som bruker offentlig infrastruktur og driver virksomhet med offentlige tilskudd. Derfor er det av offentlig interesse hvordan de profilerer seg. Jernbanedirektoratet, som har tildelt kontrakten, er en statlig etat med et selvstendig språkpolitisk ansvar. Språkrådet mener derfor at Jernbanedirektoratet bør legge føringer for produktnavnene som togoperatørene bruker.

Det vil være svært uheldig om navn på viktige offentlige tjenester skal byttes ut hver gang tjenesten har fått en ny operatør etter en anbudsrunde.

 

Publisert 2. november 2018

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.11.2018 | Oppdatert:03.08.2021