Respirator

No image

Pasienter som blir alvorlig syke av koronaviruset/covid-19, kan trenge pustehjelp. Derfor er respirator og respiratorbehandling blitt aktuelle ord.

Mange har observert at det sies og skrives både å ligge i respirator og å ligge respirator. Flere har spurt Språkrådet om hvilken uttrykksmåte som er riktig. Det korte svaret er at i respirator er det mest tradisjonelle, som fint kan brukes, men at på respirator ikke kan regnes som feil.

I skriftlige kilder har i respirator dominert helt til nå, særlig i faglitteraturen. På respirator kom i skriftlig bruk i 70-åra og er etter hvert blitt ganske vanlig i muntlig bruk hos helsepersonell. I dansk og svensk er i respirator nesten enerådende. Preposisjonen i bruker vi for å vise til at noe er helt eller delvis omsluttet av en beholder, som klærne i skapet eller blomstene i vasen. Likevel setter vi telefonen i laderen – også om vi har en lader med ledning som vi stikker inn i telefonen. I slike og lignende tilfeller er sette/legge i blitt et fast uttrykk, eller vi har overført ordbruken fra andre områder der tilkoblinga til et apparat eller en maskin blir uttrykt med sette/legge/stille i.

Det er vanlig språkbruk å sette/legge noe i et apparat eller en maskin. I tillegg kommer at respiratorene før i tida var mer omsluttende (som jernlunge). I respirator er derfor den varianten en skulle vente. Men moderne respiratorer kobles til pasienten ved hjelp av en tube i luftrøret. Selve apparatet befinner seg altså i og ved sida av pasienten. Må vi ikke da bytte ut i med en annen preposisjon? Nei, etablerte uttrykk kan godt tåle slike teknologiske endringer.

Dessuten gir ikke bedre mening i sin grunnbetydning (jf. på gulvet eller på veggen). Hvorfor har uttrykket på respirator utviklet seg da, kan man spørre. Forklaringa kan ligge i bruken av sammen med substantiv for bygninger eller lokaler med en viss spesialisert funksjon (jf. på fødestua). En annen mulig forklaring er at er på allmenn frammarsj, slik at man for eksempel er på behandling av forskjellig slag, og da kan respirator i sykehussjargongen stå for behandlingsmåten.

Slik tradisjonen og situasjonen er, må man kunne godta både å bli lagt i / å ligge i og å bli lagt på / å ligge på respirator. Til slutt må vi nevne formuleringa koblet til (eller tilkoblet) respirator; den er litt mindre fleksibel, men grammatisk uangripelig.

 

OBS – forvekslingsfare! Hvis du leser om respirators i engelske nyhetsoppdateringer om koronasituasjonen, kan det være tale om åndedrettsvern. Respirator heter på engelsk ventilator. (Se også om bruk av ventilator på norsk.)

---

Foto: Hewa – Iron Lung (Lisens: GFDL 1.2) og Marianne Aanerud (Haukeland universitetssjukehus)

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.04.2020 | Oppdatert:08.08.2023