Krakk på børsen merkes på pungen

No image

At det man måtte ha på børsen, henger sammen med det man har i pungen, er ganske selvsagt, men den historiske forbindelsen mellom de to ordene er neppe like kjent.

Børs og pung er så å si to sider av samme sekk, og i flere språk har de ett ord for begge tingene: Börse (tysk), beurs (nederlandsk), borsa (italiensk), bourse (fransk) og bolsa (spansk).

Pung

Opphavet til substantivet pung ‘liten pose’ er uvisst, men vi fikk det inn senest i gammelnorsk (pungr), der det helst betydde ‘pengepung’. Det er denne betydningen vi har i uttrykkene punge ut, bli straffet på pungen og gripe dypt i pungen. Store eller forsmedelige utbetalinger svir i/på pungen.

Børs

Et gammelgresk ord for ‘skinnpose, belg’ var byrsa. Det gav opphav til middelalderlatin bursa. I fransk ble det til borsa ‘pengepung’ og siden til bourse. I Norge og Danmark fikk vi det fra (lav)tysk og nederlandsk, med en ø-lyd, men først hadde det fått betydningen ‘markedsplass for verdipapir’ o.a. Opprinnelsen til den betydningen finner vi ifølge Ordbog over det Danske sprog i navnet «paa et handelshus i Brügge tilhørende familien van der Burse, der førte tre pengepunge i sit vaaben», og som ifølge andre kilder drev meglervirksomhet allerede på tolvhundretallet. «Børsen» begynte altså som et egennavn i Brügge, spredte seg som fellesnavn til flere europeiske språk og ble flere steder egennavn igjen, for eksempel i Bourse de Paris.

«Børsbrak»

Tross det kjente Wall Street-krakket i 1929 har vi ikke børsordet krakk fra engelsk crack, for på engelsk heter det crash! Vi har det derimot fra det tyske Krach ’brak’, jamfør lyden av noe som bryter sammen. At en del nordmenn hadde kjennskap til børskrakk før 1929, finner vi bevis på i S. Juel Tønnessens Retskrivningsordbok over det norske riksmaal fra 1910, for her står børskrak (satt i forbindelse med nederlandsk kraken ‘brake’).

---

Foto: Stein Henningsen – Oslo Børs

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:07.02.2018 | Oppdatert:08.08.2023