Kakelinna

No image

Det er få som tviler på at klimaendringene er menneskeskapt. Men kan intensiv baking før jul også føre til økt utetemperatur?

Kakelinna er betegnelsen på en mildværsperiode i desember, før jul. Sisteleddet i ordet er bestemt form entall av substantivet linne (‘mildværsperiode, tøvær’), mens førsteleddet viser til julebaksten. Ifølge Norsk Ordbok er begrepet kjent og brukt i hele landet, men fenomenet har også andre, mer lokale navn som lefsetøyr (bl.a. Telemark, Hallingdal, Sunnmøre, Hedmark), lefsebløyte (Nord-Trøndelag, Salten) og kaketøyr (bl.a. Vest-Telemark). Ordet kakelinne er registrert av Ivar Aasen i Norsk Ordbog fra 1873.

I folketrua var det en vanlig oppfatning at mildværsperioden før jul skyldtes varmen fra fyring i bakerovner. Varmest ble det på slutten av julestria, da folk hadde bakt både mye og lenge.

Selv om vi kan smile av denne forklaringa i dag, er det ifølge statistikken et faktum at mild luft ofte kan prege værsituasjonen i desember. Meteorologer peker på at desember er del av en overgangsperiode mellom høst og vinter med veksling mellom mild og kald luft. Av og til vil lavtrykk og milde vinder drive bort den kalde lufta for en periode. En grafisk framstilling av gjennomsnittstemperaturen hvert døgn i november og desember på Blindern i Oslo i perioden 1937–2011 viser en temperaturtopp på julaften, bekrefter Meteorologisk institutt.

Døgnmiddeltemperatur Blindern 1937–2011

 

Publisert 13. desember 2019

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.12.2019 | Oppdatert:03.08.2021