Huawei

No image

Ingen fisk kan leve i helt klart vann, sier et kinesisk ordtak. Språkrådet gjør et overflatedykk i det uklare språklige farvannet som det kinesiske telekommunikasjonsfirmaet Huawei befinner seg i.

På det kinesiske standardspråket mandarin kan huawei bety ‘Kina kan’. Med kinesiske tegn skrives navnet slik: 华为. Hvert tegn svarer til én stavelse, og ordet har følgelig to stavelser: huá wéi. Førstestavelsen huá kan bety både ‘Kina’ og ‘praktfull’, mens stavelse nummer to, wéi, betyr ‘handling’ eller ‘prestasjon’.

Mandarin er et tonespråk, i likhet med norsk. Mens vi på norsk skiller mellom to tonelag, er det i mandarinkinesisk skille mellom fire toner: 1) høy jevn ( ‘mamma’), 2) stigende ( ‘hamp’), 3) fallende-stigende ( ‘hest’) og 4) fallende (‘skjelle ut’). På mandarin uttales huawei med stigende tone i begge stavelser. En gjengivelse av ordets originale uttale vil kunne se slik ut: /hwaːweɪ/.

Men hvordan skal vi uttale navnet på norsk? Når vi tar ord med fremmed opphav inn i språket, tilpasser vi det alltid til vårt eget lydsystem i noen grad. For norsktalende uten spesiell kjennskap til kinesisk vil det være vanskelig å gjengi de kinesiske tonene riktig, men å uttale Huawei med to stavelser bør være overkommelig, og vi vil tilrå å gjøre det.

 

Publisert: 8. mars 2019

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:08.03.2019 | Oppdatert:03.08.2021