Grexit

No image

Ifølge ordbøker betyr exit ‘han, hun går ut’. Det kommer fra latin, av exire ‘gå ut’. Exit brukes også som substantiv, ‘utgang’. Grexit brukes som hankjønnsord, som i «en grexit».

EU har sagt nei til å forlenge den nåværende låneavtalen med Hellas. Den utløper i dag (tirsdag 30. juni), og Hellas må betale låneforfall på over 1,5 milliarder euro til Det internasjonale pengefondet (IMF). Viss avdraget til IMF ikke blir betalt, kan det være starten på en kjedereaksjon som kan ende med at Hellas forlater eurosonen, noe som i norske medier omtales som «en grexit».

Det skal være britisk tabloidpresse som står bak «Grexit», egentlig «Greece’s exit», et uttrykk i finanskretser for at Hellas går ut av EUs valutaunion. Det bygger på ordet «Brixit», som har vært brukt for en mulig britisk exit fra (hele) EU. Da årets norske nyord 2012 skulle kåres, kom grexit på åttendeplass. Det var den gangen også med i nyordskåringa til Språkrådet i Sverige.

 

Publisert 30. juni 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.06.2015 | Oppdatert:04.08.2021