Gjellestadskipet

No image

Arkeologer har nylig oppdaget rester etter et stort vikingskip i Halden kommune. Skipet ser ut til å være på størrelse med de kjente vikingskipene Gokstadskipet, Osebergskipet og Tuneskipet. Navnet Gjellestadskipet har allerede blitt tatt i bruk, etter navnet på gården der det ble funnet.

Gjellestad er en gård i den tidligere kommunen Berg ved Halden. Navnet er godt dokumentert fra 1300-tallet og utover, i de eldste skriftene med skrivemåten Giellastad og i Giællastaudum (dativ). Dagens j-uttale skyldes historisk en svekkelse av g foran fremre vokal, men i norsk rettskrivning staves slike ord med gj-.

Betydningen til førsteleddet er usikker. Navneforskeren og arkeologen Oluf Rygh (som ledet arbeidet med utgravningen av Tuneskipet) mente på 1800-tallet at navnet kunne peke tilbake på et elvenavn med stammen gjall-, som betegner en sterk eller skarp lyd (jamfør moderne norsk gjalle). Andre har senere hevdet at et mannsnavn Gjalli eller Gelli (til norrønt gjalla eller gella ‘gjalle, skrike’) kunne ligge til grunn.

Gravhaugen rett ved der funnet ble gjort, blir kalt Jellhaugen. Et sagn forteller om en «kong Jell», som skal ligge gravlagt i en båt der. Om sagnet skulle ha et historisk grunnlag, må vi kunne regne med at også gården har navnet sitt etter samme person. Dette støtter hypotesen om at Gjellestad kommer av navnet Gjalli eller Gelli.

Geografiske og andre navn der førsteleddet selv er et egennavn, skal ikke ha bindestrek. Derfor må det hete Gjellestadskipet, ikke Gjellestad-skipet.

Kilde: Hoel, Kåre: Bustadnavn i Østfold 16. Berg (Novus 2017)

 

Publisert 19. oktober 2018

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.10.2018 | Oppdatert:03.08.2021