Elbil

No image

Elbilen er langt frå å vere ei ny oppfinning, men det har komme mange nye elbilmodellar og elbileigarar dei seinare åra. Ordet elbil har vore brukt i norsk iallfall sidan 1960-åra og minst like lenge i svensk og dansk. 

Den rette skrivemåten er elbil i eitt ord utan bindestrek, altså ikkje «el-bil». Kvifor ikkje?

Samansette ord skal som hovudregel skrivast samanhengande i eitt ord: elbass, elgitar, elsykkel, elsparkesykkel, hybridbildieselbil, bilmotor.

Unntak har vi når førsteleddet er ein bokstav, eit tal, ei forkorting: e-moll, e-post, e-bok, it-opplæring, P4-sending, Ap-medlem.

Kva slags ledd er el i elbil? El er stundom brukt som eit eige, sjølvstendig ord, som i «levere el», det vil seie ‘levere elektrisk straum’. Det er likevel mykje meir vanleg som ein type forledd, som kortform for elektrisitets-, elektro- og elektrisk. Til dømes har forma elverk erstatta forkortinga e-verk for elektrisitetsverk og energiverk.

---

Foto: Torkild Retvedt – Elbil (Lisens: CC BY-SA 2.0).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.04.2015 | Oppdatert:11.08.2023