Børse og bøsse

No image

Assosiasjonene til «kriger» og «humanist» er vidt forskjellige, men møtes i en og samme ordform i ett av skriftspråkene våre.

Til høstens tv-aksjon trengs det bøssebærere. I både bokmål og nynorsk finner vi bøsse, med betydningen 'liten beholder med gjennomhullet skrulokk eller spaltelokk', og børse, som betyr 'gevær'. I nynorsknormalen har bøsse i tillegg den sidestilte formen børse, som er vanlig i mange dialekter. På nynorsk kan altså en børseberar enten være en person som går med innsamlingsbøsse, eller en person med gevær, for eksempel en jeger.

Bøsse og børse har samme opphav; bøsse er trolig en eldre form. I dansk bruker man bøsse om både geværet og beholderen. I Norsk Riksmålsordbok (1937) finner man rester av dette i et oppslag som bøssemaker, altså en person som lager og reparerer skytevåpen. Også i nyere tekster dukker formen bøsse- i geværbetydningen sporadisk opp. I en utgave av Telemarksavisa fra juni 2017 står det om en eldre bøssemaker som skulle lære krimteknikere fra Kripos om hvordan geværpiper lager unike merker i kuler.

I Bokmålsordboka og Nynorskordboka er det vist til norrønt byssa 'dåse'. Bøsse kommer via lavtysk busse opphavlig fra gresk pyxis '(dåse av) buksbom'.

Vår oppfordring er i alle tilfelle å melde seg som bøssebærer, bøsseberar eller børseberar!

 

Publisert 18. oktober 2019

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.10.2019 | Oppdatert:03.08.2021