Barnebølge – eldrebølge

No image

Eldrebølgen er en bløff, hevdet en samfunnsøkonom i Dagsnytt atten forleden dag.

Han siktet til de svartmalte økonomiske konsekvensene av bølgen, ikke til det faktum at andelen gamle nordmenn vil øke. For det vil den. Eldrebølgen i vår nære framtid er en nesten uunngåelig konsekvens av de mange barnefødslene i 1940-åra, den såkalte babyboomen. Dette ordet kom inn i norsk midt i 1950-åra og ble vanlig en mannsalder seinere. Det engelske ordet for eldrebølge og andre aldersbølger er age wave.

Barnebølge

Mange har spurt hva baby boom skal hete på norsk. Svaret er at både fødselsbølge og barnebølge er eldre enn barna de betegner («the babyboomers»). Disse førkrigsordene fikk naturlig nok følge av eldrebølge tidlig i 1980-åra (bl.a. i boka Farvel til velferdsstaten, 1983). Men babyboom er lånt inn i alle nordiske språk, også islandsk, som har barnasprengja ved siden av.

Bølgemetaforen

Bølge er en velbrukt metafor for høykonjunktur og forbigående pågang eller økning av alle slag, og den er ganske treffende. I statistiske figurer ser vi til og med bølger på papiret. Oppgangsbølge og stemningsbølge er gamle ord, seinere har vi hatt alt fra vekkelsesbølger og streikebølger til terrorbølger, for ikke å snakke om høyrebølgen og joggebølgen. Bølgeordene forteller ikke lite om samfunnsutviklingen.

Boom-boomen

I nyere tid har vi også hatt litt av en boom-bølge i språket. Den er ingen bløff, og neppe noe blaff, så ordene byggeboom og oljeboom er nok kommet for å bli. Men vi bør velge å ta bølgen der vi kan. Det ville sikkert gitt eldresaken en boost om vi kalte bølgen eldreboom, som noen gjør, men det kan vi ikke anbefale. Vi får trøste de gamle med at det er verre i Danmark, der de snakker om eldrebyrden. Vi anbefaler heller ikke de halvhjertede fornorskingene bust og bum, som til overmål ser ut som to andre engelske ord.

Rettskrivningsbølgen

Også rettskrivningen rommer bølgebevegelser. I tradisjonelt folkemål har bølge helst j-uttale, og skrivemåten bølgje var tillatt i bokmål mellom 1938 og 2005. De fleste steder har bølge vært et hunkjønnsord (den bølgja). A-endelsen har vært tillatt i bokmål siden 1938, men ikke så mange har turt å bruke den. Historisk skriver g-uttalen seg i stor grad fra norsk leseuttale av dansk skrift (merk at danskene selv har j-uttale). I gammalnorsk het det bylgja, og de tradisjonelle nynorskformene er bølgje eller bylgje (med en y som valgfritt kan leses som ø). Skrivemåten bølge kom inn i nynorsk i 2012.

Minst like mye kan sies om ordet eldre, men det får bli en annen gang. Noe kan du lese her.

 

Publisert 24. august 2018

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.08.2018 | Oppdatert:03.08.2021