Vaksine

Mediene melder for tiden mye om svineinfluensa og om vaksinen mot sykdommen. Men hva slags ord er egentlig vaksine?

Mange husker sikkert fra skolen at den engelske legen Edward Jenner på 1700-tallet oppfant vaksinen, og at den var basert på smittestoff fra kukopper. 

Ordet vaksine er såkalt nylatin, det vil si laget i nyere tid på grunnlag av latinsk språkstoff. Utgangspunktet er nettopp kukopper. Denne sykdommen heter på latin variolae vaccinae, der det første ordet kommer av varus, som betyr ’byll’, og det andre av vacca, som betyr ’ku’. Altså: ‘byll fra ku’. 

Vaksine ble senere den medisinske fagtermen for alle preparat av liknende slag, uavhengig av smittestoffets opphav. 

I mediene ser og hører vi ofte vaksina i bestemt form, men i både bokmål og nynorsk er hankjønn (vaksinen) det eneste rette.  

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.10.2009 | Oppdatert:20.12.2022