Tredobbelt norsk?

Hva betyr å vinne tredobbelt?

I disse mesterskapstider henvender folk seg til Språkrådet og spør om det er riktig å si at Norge vinner for eksempel tredobbelt, når norske utøvere tar de tre første plassene.

Noen mener dette er ulogisk. De mener at når dobbelt betyr 'to ganger så mye', skulle vel vinne tredobbelt bety 'ta de seks første plassene' (tre ganger to ganger så mye).

Men slik er det ikke. Det er helt riktig å si at en med de tre første plassene vinner tredobbelt, med de fire første plassene fir(e)dobbelt, med de fem første femdobbelt osv. Her går språket på tvers av matematikken, og faktisk språkbruk seirer over skarpsindig logisk argumentasjon. Systemet er slik, ordene i dagligspråket betyr det de betyr, ikke det de kunne eller burde bety.

En kan også si det på den måten at i usammensatt form (dobbelt) betyr ordet ’to ganger, tofold’, mens det i de sammensatte formene, som tredobbelt, er gått over til å bety bare ’ganger’. Tredobbelt betyr da ’tre ganger’ osv.

Ved siden av tredobbelt har vi også ordet trippel, som ifølge Bokmålsordboka betyr 'tredobbelt, som består av tre', og det finnes også et ordledd kvadrupel-, med betydningen 'firedobbelt', som inngår i sammensetninger (kvadrupelallianse o.a.).

Og trippel kan brukes, og blir brukt, men vi legger merke til at når ordboka skal forklare betydningen, tyr den til nettopp – tredobbelt.

Med kvadrupel- er vi ute av dagligspråket og over i fagterminologi. Og i tekniske og matematisk-naturvitenskapelige fag finnes det termer av gresk-latinsk opphav som betyr 'femdobbelt', 'seksdobbelt' osv., men de står ikke i vanlige ordbøker og tilhører ikke allmennspråket.

 

Publisert 10. mars 2009

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.02.2009 | Oppdatert:04.08.2021