Sommarfri

Ferie, fest og feire

Sommaren er ferietid. Mange held også sommarfest eller bryllaup om sommaren.

Alle dei tre orda – ferie, fest og feire – er i slekt og av latinsk opphav. Latin feriae tydde 'religiøse festdagar, kviledagar'.

Vi har fått orda gjennom tysk. Også romarane og tyskarane kunne altså ta seg fri.

 

Publisert 9. juli 2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter