Sjakk

No image

Er du matt av sjakk? Det er ikke vi, så her får du alt på ett brett.

La oss ta på oss språkbrillene og studere noen av uttrykkene fra det mye omtalte sjakk-VM i USA.

Sjakk er konge for mange i disse dager, i ordets rette forstand, for sjakk kommer av persisk shah ’konge, hersker’ og er oppkalt etter kongen i spillet. Fra persisk har ordet funnet veien til oss gjennom romanske språk (jf. italiensk scacco) og middellavtysk schak.

I spillets åpning kan vi bli utsatt for gambit, som vil si at en spiller ofrer én eller flere brikker for å oppnå en fordelaktig stilling. Det franske lånordet gambit kan knyttes til det å sette beinkrok, jamfør den italienske varianten gambetto, som også betyr ’beinkrok’ (egentlig ’liten fot’).

I spillets gang kan det være et sjakktrekk å flytte (rokere) tårnet og kongen samtidig, en såkalt rokade. Manøveren har navn etter tårnet, spillebrikken som på persisk kalles rokh.

I spillets sluttfase er både patt og matt mulige utfall. Patt vil si at en spiller ikke kan flytte noen brikker uten at kongen settes i sjakk. Navnet har sammenheng med italiensk patta ’det å stå likt i spill’. Matt innebærer å sette motstanderens konge i en stilling som gjør at den ikke kan forsvares. Navnet har vi gjennom tysk fra persisk sjah mat. Dette blir ofte feiltolket som ’kongen er død’, men betyr egentlig ’kongen er forvirret’. For kongen i sjakk skal ikke drepes, men trues slik at han ikke kan flykte. Det norske ordet matt ’slapp, svak’ har faktisk samme opphav.

En annen mulighet er å spille remis, det vil si uavgjort. Remis er fransk og betyr ’satt tilbake’, jamfør verbet remettre ’sette tilbake’, av latin re- ’tilbake’ og mittere ’sende’, som også har gitt oss ord som missil, messe og misjon.

---

Foto: DiazWerks – Sjakkbrett (Lisens: CC BY-NC 2.0).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.11.2013 | Oppdatert:11.08.2023