Sanksjoner

Norge er blant landene som har innført såkalte restriktive tiltak mot Russland, det som gjerne kalles sanksjoner.

Ordet sanksjon har tatt veien til norsk via fransk eller tysk fra latin, der sanctio hadde samme betydning som i dag: ’vedtekt om straff’ eller ’samtykke’. Sanctio er avledet av verbet sancire ’hellige’, som også mer generelt kunne bety ’bekrefte’, og adjektivet sanctus ’hellig’, som vi kjenner igjen fra sakrale helgener som Sankt Olav og Sankt Sunniva.

Sanksjoner handler enten om økonomiske og militære tvangs- eller straffetiltak overfor en stat eller om en litt høytidelig godkjennelse: «Loven er ikke gyldig uten kongens sanksjon.»

 

Publisert 26. september 2014

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.09.2014 | Oppdatert:04.08.2021