საქართველო და ქართული ენა

Georgia og det georgiske språket

Ordene i overskriften er georgiske og er skrevet i et alfabet som bare georgisk og noen ganske få beslektede språk bruker. Landsnavnet Georgia, som vi bruker, har uklart opphav. Georgierne bruker et helt annet navn, Sakartvelo, som er det første ordet i overskriften. Det andre ordet er da, som betyr ’og’.

Sakartvelo er dannet av samme rot som kartveli, som er det georgiske ordet for ’georgier’, og kartuli, som betyr ’georgisk’ (adjektivet). Både Sakartvelo, kartveli og kartuli er dannet til Kartli, navnet på et gammelt landskap i Georgia.

Georgisk, eller kartuli ena (de to siste ordene i overskriften), som det heter på georgisk, tilhører den språkfamilien som kalles enten den kartvelske eller den sydkaukasiske.

Karakteristisk for georgisk er et rikt konsonantsystem og kompliserte konsonantgrupper i begynnelsen av ord. Prstkvna, der sju av åtte lyder er konsonanter, betyr ’han skrelte den’ (frukten).

 

Publisert 21. august 2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.08.2008 | Oppdatert:04.08.2021