Retorikk

Ordet «retorikk» er aktuelt i disse valgkamptider, der debattantene både kritiseres og roses for sin bruk av retorikk. Noen får høre at de er «gode retorikere», andre at de kommer med «tom retorikk».

Ordet kommer opprinnelig fra gresk, rhetorike tekhne, og betyr «talerens kunst». Selv om ordet historisk sett har vært navnet på den klassiske læren om talekunst og kunsten å overbevise, blir det i dagligtalen ofte brukt som merkelapp for den som prøver å sno seg unna eller bruke språklige knep for å oppnå fordeler, for eksempel ved bruk av retoriske spørsmål. Et retorisk spørsmål er et spørsmål der spørsmålsstilleren anser svaret for å være selvsagt.

 

Publisert 26. august 2013

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.08.2013 | Oppdatert:04.08.2021