Rente

Renter er gode å få, men leie å betale. De fleste av oss gjør begge deler.

Ordet rente har vi via norrønt renta fra latin reddere, som betyr ’gi igjen’. Når vi låner penger, gir vi banken en gevinst beregnet ut fra bankens utlånsrente. Når vi derimot sparer penger i en bank, altså låner banken våre penger, får vi avkastning basert på bankens innlånsrente. Den som har tilstrekkelig stor formue, kan sågar leve av rentene, som rentenist. Bankens innlånsrente og utlånsrente kalles rentefot, og er den prosent av kapitalen som renten utgjør i en viss tidsperiode, vanligvis et år. Differansen mellom disse kalles rentemargin. Alle banker må forholde seg til styringsrenten, som Norges Bank fastsetter på sitt rentemøte.

Hvis det skal beregnes renter av rentene, kaller vi det rentesrente. Også denne kan slå begge veier.

 

Publisert 24. oktober 2014

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.10.2014 | Oppdatert:04.08.2021