Pollen

No image

Det er ikke så mye pollen i lufta i skrivende stund, men pollensesongen startet tidlig i år. Pollenvarsel finner du hos Astma- og allergiforbundet. Vi kan bare by på en liten omtale av de aktuelle ordene.

Pollen er latin og betydde der ‘fint mel; støv’. Ordet er i slekt med pulver. Gamle norske ord for det samme er blomsterstøv, blomstermjøl og blomemjøl.

Pollen er et intetkjønnsord, altså heter det et pollen – pollenet i entall. Ordet brukes helst om arten og mengden, altså «mye/mer pollen», sjelden «flere pollen». Når vi teller pollen, snakker vi helst om pollenkornene (eventuelt pollentypene), ikke pollenene eller pollena.

Allergi er sammensatt av gresk allos ‘annen’ og ergon ‘virkning’. Ordet ble laget av den østerrikske barnelegen Clemens von Pirquet i 1906. Høysnue og høyfeber (av engelsk hay fever) brukes til dels synonymt med pollenallergi.

Astma- og allergiforbundet skriver: «De pollentypene som har størst betydning ved pollenallergi i Norge, kommer fra tresortene or, hassel og bjørk og fra samtlige gressarter, særlig timotei og hundegress. I tillegg kommer pollen fra Salix (selje, vier og pil).»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.03.2013 | Oppdatert:04.08.2021