«Norovirus» eller «norovirus»

Skal navn på sykdommer og virus skrives med stor eller liten forbokstav?

På en tilstelning i Diabetesforbundet nylig ble noen medlemmer utsatt for matforgiftning. Skyldtes det Noroviruset eller noroviruset?

Dette viruset ble tidligere kalt NLV, Norwalk-like-virus, etter stedet Norwalk, Ohio, USA, der viruset ble isolert første gang, står det i medisinske ordbøker. Viruset skal være den vanligste årsaken til smittsom oppkast og diaré.

I norsk har det hatt ulike navn:
Norwalk virus (Audun Øyri: Norsk medisinsk ordbok, 2001)
norwalkvirus (Universitetsforlagets store medisinske ordbok, 1998)
Norwalk-lignende virus (Medisinsk ordbok, 2004)

Men den skrivemåten som brukes nå, Noroviruset eller noroviruset, er ikke tatt med i disse medisinske ordbøkene.  

Sykdommer og virus skrives vanligvis med liten forbokstav, bortsett fra de som er dannet med et egennavn. De skrives med stor forbokstav:
Alzheimers sykdom, Eisenmengers syndrom, Epstein-Barr-virus

Språkrådets anbefaling er å skrive navnet på viruset i overskriften med liten forbokstav, noroviruset, og dersom det dukker opp i ubestemt form, et norovirus.

 

Publisert 24. oktober 2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter