Indian summer

No image

Opphavet til uttrykket «indian summer»

Når den eigentlege sommaren er forbi, ofte etter ein periode med kjølig ver, kan det koma ein indian summer. Nemninga er engelsk, 'indiansk sommar'. Dei nordamerikanske indianarane gjekk ofte på bisonjakt om det kom ein varm og solrik haust. Ord som husmannssommar er òg brukt. Husmannen kunne nytta denne seine godversperioden til sitt eige innhaustingsarbeid. Elles er attpåsommar og helgemessesommar kjende som nemningar for den same tida.

I overført tyding blir indian summer brukt om ny oppblussande livskraft hjå eldre folk.

Slike varme verperiodar om hausten er ikkje årvisse ...

 

Publisert 18. august 2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter