Downs syndrom

Heter det Downs syndrom, Down-syndrom/downsyndrom eller Down syndrom i offisiell rettskriving?

Etter norsk orddanningsmønster er begge de to første variantene mulige, jamfør gatenavn som Ivar Aasens gate eller Ivar Aasen-gata. Det er likevel bare Downs syndrom vi finner i medisinske ordbøker og andre oppslagsverk, og dette samsvarer med mønsteret i navnet på andre tilstander, metoder og liknende: Naegeles regel, Alzheimers sjukdom/sykdom osv. I disse betegnelsene bruker vi altså genitivs-s etter navnet til den personen noe er oppkalt etter (Downs syndrom har navnet etter John Langdon Down). Dersom navnet ender på s, markerer vi genitivsforholdet med en apostrof, som i Edwards' syndrom (jamfør «Jens' tenner»).

Dersom vi ser hva Downs syndrom heter på andre europeiske språk, finner vi genitivsliknende konstruksjoner i mange av dem: Downs syndrom (dansk og svensk), síndrome de Down (spansk og portugisisk), zespół Downa (polsk), cиндром Дауна (sindrom Dauna) (russisk). På engelsk kan det hete Down syndrome, altså ei substantivsammensetning som blir skrevet i to ord. Dette er i samsvar med engelske rettskrivingsregler, men på norsk ville skrivemåten Down syndrom ha vært det vi kaller ukorrekt særskriving («orddelingsfeil»). Vi kan lage slike sammensatte substantiv på norsk, men da skriver vi dem også som ett ord: «downsyndrom» eller «Down-syndrom». På tysk har de gjort det på denne måten, og da skriver de følgelig Down-Syndrom, i samsvar med tyske rettskrivingsregler.

Også på norsk finner vi noen termer der navnet på opphavspersonen inngår, som har blitt innarbeidd som sammensetninger, som dopplereffekt og dopplersonografi (etter Christian Andreas Doppler). 

 

Publisert 15. september 2009

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.09.2009 | Oppdatert:04.08.2021