God sopptur!

No image

Soppsesongen er i gang, og da er mykologien livsviktig.

Ordet mykologi ‘læren om sopp’ er ikke mer enn et par hundre år gammelt, men bestanddelene har gammelgresk opprinnelse. Mykes er ganske enkelt ‘sopp’ på gresk. Soppene utgjør det biologiske riket Fungi. Fungi er ‘sopper’ på latin.

Sopp er altså ikke en del av planteriket. Soppene skiller seg fra planter ved å mangle klorofyll, så de må leve av organisk næring som parasitter eller saprofytter. Her har vi tre ord til med gresk opprinnelse: Klorofyll er sammensatt av khloros ’(gul)grønn’ og phyllon ’blad’, parasitos betyr opprinnelig ’som spiser hos’, og saprofytt er sammensatt av sapros ’råtten’ og phyton ’plante’.

Det norrøne svǫppr (entall) – sveppir (flertall) har gitt sopp på norsk og sveppur på islandsk. På dansk og svensk legger de svamp i kurven.

Stor eller liten bokstav?

Om sopparten har et norsk navn, skrives det alltid med liten forbokstav, f.eks. matblekksopp. Latinske artsbetegnelser har stor forbokstav i slektsnavnet, som f.eks. Amanita i Amanita muscaria ‘rød fluesopp’. Alle latinske betegnelser fra slekt og oppover (familie, orden, rekke og rike) har stor forbokstav; for eksempel finner vi fluesoppslekta under rekken Basidiomycota. Men eventuelle norske navn har liten forbokstav, i dette tilfellet stilksporesopper. Og Fungi er altså soppriket med liten s.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter