God jul!

No image

Hva er jul på andre språk, og hvordan skrives julehilsener?

Jul er et eldgammelt ord, og vi vet ikke sikkert hva det opprinnelig har betydd. Ordet fins i gammelnorsk (jól), gammelengelsk (geol), gotisk (jiuleis, måneden før julemåneden), og det er innlånt i finsk (joulu, ved siden av juhla, som betyr ’høytid’ eller ’fest’).

På gammelnorsk het det altså jól. Formen jul har vi fått fra dansk. På nynorsk fins begge formene: jul og jol.

På engelsk heter jul Christmas (’Kristi messe’). Men en finner også stundom ordene Yule og Yuletide. Hos tyskerne heter det Weihnachten (’de innvigde, hellige nettene’). I Frankrike skriver en Noël. Det ordet går tilbake til latin natalis dies (’fødselsdag’).

Jul var opprinnelig en hedensk fest. Hva festens innhold har vært, er noe uklart, men trolig har det vært en fest for grøde og fruktbarhet. Festen var visstnok omkring midten av januar, dvs. midtvinters imellom 14. oktober og sommerdag 14. april. Den kristne julefesten var opprinnelig lagt til 6. januar, men ble på 300-tallet flyttet til 25. desember.

Når vi skriver julekort, ønsker vi hverandre vanligvis både god jul og godt nytt år. I slike hilsener kan en skrive både «godt nytt år» og «godt nyttår». På nynorsk kan en i tillegg skrive «godt nyår», dessuten er «godt år» brukt en del. Navn på høytider skrives med liten forbokstav. Også ordet «god» skal ha liten forbokstav, så sant det ikke står først i setningen.

 

God jul!

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter