«Gem»

Adjektivet gem er oppslagsord i Norsk Ordbok med 1000 illustrasjoner. Men ordboken fører også opp skrivemåten game, som også er oppslagsord. Henvisningen beviser at gem (som er den absolutt dominerende skrivemåten på norsk) har engelsk opphav.

Under oppslagsordet game har ordboken blant annet følgende opplysninger:

Adjektivet game eller gem betyr: 1 hederlig; real, fair 2 være game for noe, dvs. være opplagt til; være villig til å være med på noe.

Disse opplysningene om hva gem betyr, er ikke tilstrekkelige, for i Oslo betydde gem på 1950-tallet 'grei', 'fin', 'morsom'. Ofte var noe lite gemt, som betydde det som nå for tiden heter dritbra

Adjektivet gem var opprinnelig det engelske substantivet a game, som kunne bety 'jakt', 'moro'. Game stammer fra gammelengelsk gamen. Norrønt hadde et nesten identisk ord gaman, som betydde 'glede','lyst'. Et norrønt ordtak lyder slik: Maðr er manns gaman, som betyr 'Mennesket er menneskets glede', altså at mennesker har glede av hverandre.

Norrønt gaman og gammelengelsk gamen er felles arvegods fra urgermansk.

 

Publisert 15. juni 2009

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.06.2009 | Oppdatert:04.08.2021