Fred

Den internasjonale fredsdagen er 21. september. Dagen åpnes ved FNs hovedkvarter i New York med klokkespill fra den japanske fredsklokken.

Klokken ble gitt fra det japanske FN-sambandet i 1954 og består av mynter som ble samlet sammen av barn fra 60 land. Gaven ble gitt for å minnes de menneskelige lidelsene som er forbundet med krig.

Krig og fred er motsetningspar. Bokmålsordbokas første definisjon av ordet fred er ’ikke krig; våpenhvile, fredsslutning’. Opprinnelig stod det norrøne friðr for 'vennskapelig forhold', og dette er ført videre i fred. Også i vår tid er ’tilstand av sikkerhet for fiendtlig, væbnet angrep mellem stater, landsdeler, samfundsgrupper, ætter eller lignende’ (Norsk Riksmålsordbok) et hovedinnhold i fred.

Vi bruker likevel ordet om mye mer. Fred står som synonym for ’harmoni, godt forhold’ og ’tilstand uten forstyrrelse’.’Opphøyd, fullkommen ro, mild stemning’ betegnes også som fred, likens står det for ’indre ro og harmoni’. I religiøst språk brukes fred ofte sammen med ’frelse’ om forsoning med Gud. Mange bruker ordet som ’velsignelse og hilsen’: ”Fred være med dere!” er egentlig en gammel orientalsk hilsen.

Ordet for fred i noen andre språk: peace (engelsk), paix (fransk) og Frieden (tysk).

 

Publisert 20. september 2013

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:20.09.2013 | Oppdatert:04.08.2021