FN-chartertur

Det er sommer og tid for å dra på chartertur. Det er dessuten tid for å markere FN-charteret den 26. juni. Fellesnevneren her er altså ordet charter.

Charter eller sjarter har vi gjennom engelsk ’privilegium’ fra latin chartula ’lite dokument’ og gresk khartes ’papir’, jf. papyrus. Det brukes i dag om pakter, traktater og kontrakter og også om reisevirksomhet, særlig om såkalte sydenturer. Verbet chartre eller sjartre brukes om å befrakte skip og om å leie fly, jf. charterfly.

Variantene chart, charte og charta ble tidligere brukt om kart, som i Wergelands «fædrelandets chart», og om frihetsbrev, jf. Magna charta libertatum.

En siste variant forekommer i ordet certeparti, som i dag brukes om et kontraktdokument for befraktning. Det har sammenheng med latin charta partita, som betyr ’delt dokument’, jf. «den praksis i middelalderen at man skrev to enslydende kontrakter på samme ark som man så rev uregelmessig over, slik at eieren av den ene delen kunne prøve ektheten av den andre ved å passe kantene sammen» (Norsk Ordbok med 1000 illustrasjoner).

 

Publisert 21. juni 2013

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.06.2013 | Oppdatert:04.08.2021