Bevæpning

No image

Nå bevæpnes politiet, hører og leser vi. Uniformert mannskap i vakt- og beredskapstjeneste er fra nå av bevæpnet med pistol.

Væpne og bevæpne kan langt på vei brukes om hverandre på bokmål. Bevæpne kan dessuten brukes om å utstyre seg med annet enn våpen. I overført betydning snakker vi om å være væpnet til tennene, eg. om ridder i fullt kamputstyr: ’være svært godt utstyrt eller forberedt’. Vi bruker adjektivet væpnet: en væpnet konflikt, væpnet revolusjon, væpnede vakter, væpnet nøytralitet ’nøytralitet som bygger på våpenmakt’.

Normal uttale av æ-en i bevæpne i talt bokmål er /e/. En æ i skriftspråket som ikke står foran r eller l, kommer gjerne av å. I avledninger av våpen bruker vi æ for å vise nettopp en slik sammenheng, ikke for å angi æ-uttale. Andre eksempler: å så – sæd; tråd – å træ; våt – væske, væte.

Verbet væpne har samme rot som substantivet våpen (norrønt vápn). Bevæpne har vært innom tysk bewaffnen og (die) Bewaffnung, ’bevæpning, utrustning, våpen’.

Nynorsk har tradisjonelt vært skeptisk til lånord fra tysk, blant annet slike som inneholder forstavelsen be-. Derfor heter det på nynorsk politiet skal væpnast og væpning uten be-. Det samme gjelder andre tilfeller der det finnes gode ord uten be-. For eksempel er det ingen grunn til å bruke betvile, ettersom tvile fungerer minst like bra. Berekne står i Nynorskordboka, men i mange sammenhenger vil det fungere bedre å skrive rekne ut. I andre tilfeller er ord med be- i gjengs bruk også i nynorsk; det gjelder f.eks. betale.

---

Foto: Metziker – Norwegian Delta Police (Lisens: CC BY-NC 2.0).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.11.2014 | Oppdatert:11.08.2023