Barn

FN har bestemt at 20. november er Verdens barnedag. Hva er opphavet til ordet barn? Hvilke ord er i slekt med ordet barn?

FN har bestemt at 20. november er Verdens barnedag. Vedtaket ble gjort i 1954, i samband med Erklæringen om barns rettigheter. I 1989 vedtok verdensorganisasjonen også Barnekonvensjonen. I Norge markeres Verdens barnedag første mandag i oktober.

Ordet barn er gammelt i språket. Det er et arveord som også brukes på dansk, svensk og islandsk. Og går vi tusen år tilbake i tiden, het det faktisk barn også på gammelhøytysk og bearn på gammelengelsk. Ordet bairn finnes fortsatt i nordengelske dialekter.

Barn er beslektet med bære. Et barn er båret fram i løpet av svangerskapet. Dette kommer til uttrykk i det moderne engelske og det moderne tyske ordet for å føde, henholdsvis bear (oftest i passiv: be born ’bli, være født’) og gebären. Også på norsk kan båren (gjerne i den faste frasen født og båren) bety ’født’.

På norsk minner ord som byrd (’avstamning’) og høybåren og høyvelbåren (’av høy adelig byrd’) om det samme. Og i medisinsk fagspråk er etterbyrd betegnelse på morkaka med hinner og navlestreng som kommer ut etter at et barn er født.

Ordet barn finnes i ulike former i dialektene fra gammelt: ban, bån, badn osv. Det har likevel  ikke vært vanlig i talemålet overalt i Norge. For mange faller det mer naturlig å si unge, mens barn lyder mer boklig eller mer poetisk.

Det er også verdt å merke seg at barn ikke har vært brukt om dyre- og fugleunger, men bare om menneskers avkom.

 

Publisert: 19. november 2010 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.11.2010 | Oppdatert:04.08.2021