Åt(e)hol

Kva er «åthol» eller «åtehol»?

I avisa Kragerø Blad Vestmar stod det nyleg eit oppslag om farleg sjøis:

– Jeg var og sjekket isen i sundet mellom Tåtøy og Kirkeholmen fredag formiddag. Hadde med meg ishakke, og den gikk gjennom isen på første hogg. Jeg listet meg inn på land igjen så fort jeg kunne. Oppdaget også at det var flere såkalte åtholer rundt omkring.

Nynorskordboka finn vi både åtehol og åthol. Orda tyder det same: ’hol som straum eller overvatn har ete i isen’.

Ordet skal bøyast som hol (eller høl eller hull) åleine:

bokmål:
et åthol / åthøl / åthull – flere åthol / åthøl / åthull
et åtehol / åtehøl / åtehull – flere åtehol / åtehøl / åtehull


nynorsk:
eit åthol – fleire åthol
eit åtehol – fleire åtehol

Det er sjeldan ein ser eller høyrer hull-varianten av dette ordet, men her er eit døme frå ein NVE-rapport:

Meir språkleg representativt er dette dømet frå boka Attved Tyrifjorden:

Åt(e)- kjem av verbet eta, som i denne samanhengen tyder det same som tæra.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.01.2011 | Oppdatert:11.01.2023