Ansvar

Ansvar er et mye brukt ord på norsk, men de siste dagene har vi sett det enda oftere på trykk enn ellers etter at 22. juli-kommisjonen la fram rapporten sin.

Bokmålsordboka forklarer ordet som «(moralsk, økonomisk el. juridisk) forpliktelse til å stå til rette for noe».

Etter skrivemåten å dømme kan det se ut som at ansvar har samme forstavelse som de mange lånorda med an- fra tysk. Men det er ikke tilfellet, for ansvar er et arveord vi finner igjen i det norrøne andsvar. Denne skrivemåten har også tidligere vært i bruk i nynorsk, og lenger tilbake i svensk og dansk. And- finner vi også i et knippe andre ord, som andføttes, andror og andøve. Videre brukes på nynorsk ord som andlet og andsynes oftere enn på bokmål.  And- betyr ’mot, til’, og andsvar er i Norrøn ordbok forklart som ’svar, tilsvar, motsvar, forsvar’. Betydningen ’svar’ finner vi igjen i engelsk answer og tysk Antwort.

Adjektivet ansvarlig speiler de noe ulike betydningene ansvar kan ha. For eksempel har et ansvarlig selskap juridisk ansvar, ei ansvarlig stilling følger det ansvar med, en ansvarlig samfunnsborger har personlig ansvarsfølelse, mens en ansvarlig ugjerningsmann heller er opphavsmann eller årsak til ei handling.

 

Publisert 17. august 2012

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.08.2012 | Oppdatert:04.08.2021