«-isk»

Adjektiv som ender på «-isk» – og adjektiv som ender på «-isk»

1 Hovedregelen for kjønnsbøyning av adjektiv er at de i intetkjønn entall skal ha endelsen -t. Eksempler: et galt svar, et kaldt bad, et grunt basseng, et ferskt spor, et barskt svar, et friskt initiativ, et lumskt angrep.

2  Et unntak fra hovedregelen over er at adjektiv som ender på -isk, ikke får endelsen -t i intetkjønn. Eksempler: et praktisk hus, et teknisk ukeblad, et politisk initiativ, et kurdisk overgrep

3  Et unntak fra unntaket i punkt 2 er at visse adjektiv som ender på -isk, likevel får endelsen -t i intetkjønn: Et friskt svar, et biskt oppsyn 

4  Både adjektiv av typen praktisk og adjektiv av typen frisk ender på de tre bokstavene -isk, men at de to typene likevel ikke er sammenlignbare, fremgår av følgende:

praktisk kan deles opp i prakt-isk
teknisk  kan deles opp i tekn-isk
politisk  kan deles opp i polit-isk
kurdisk kan deles opp i  kurd-isk, men

frisk kan ikke deles opp i fr-isk 
bisk kan ikke deles opp i b-isk

Det heter altså f.eks.:

et politisk_ kurdisk_ initativ, men
et biskt og friskt kurdisk_ utseende

 

Publisert 8. desember 2008

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter