Mastergradsstipend: Språk og IKT (2016)

Språkrådet skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om språk og språkbruk i dataprogrammer og digitale tjenester. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke. 

Det er behov for dokumentert kunnskap om språk og språkbruk i tekstbehandlere, presentasjonsverktøy, læringsplattformer, spill, e-helsetjenester og -produkter, digitale ressurser på norsk osv. Produktene som undersøkes, må være rettet mot privatpersoner som skal kunne bruke dem for å utføre en oppgave. Programmer og verktøy for tjeneste- og programvareutvikling vil være utenfor rammene. Aktuelle temaer kan være

  • vurdering av språk og språkbruk i generelle programmer og tjenester
  • veksling mellom norsk og engelsk inne i programmet/tjenesten, og er det mulig å se hvorfor
  • vurdering av kvaliteten på språket som brukes i programmet/tjenesten (ev. sammenligne flere programmer/tjenester)

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 15. september. Søkerne må merke søknaden med «Språk og IKT». Send søknaden som brev eller til post@sprakradet.no:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Kontakt

Har du noen spørsmål, kan du kontakte Nina Teigland (tlf. 22 54 19 67).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:12.04.2016 | Oppdatert:21.01.2021