Mastergradsstipend: Språk og IKT (2016)

Språkrådet skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om språk og språkbruk i dataprogrammer og digitale tjenester. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke. 

Det er behov for dokumentert kunnskap om språk og språkbruk i tekstbehandlere, presentasjonsverktøy, læringsplattformer, spill, e-helsetjenester og -produkter, digitale ressurser på norsk osv. Produktene som undersøkes, må være rettet mot privatpersoner som skal kunne bruke dem for å utføre en oppgave. Programmer og verktøy for tjeneste- og programvareutvikling vil være utenfor rammene. Aktuelle temaer kan være

  • vurdering av språk og språkbruk i generelle programmer og tjenester
  • veksling mellom norsk og engelsk inne i programmet/tjenesten, og er det mulig å se hvorfor
  • vurdering av kvaliteten på språket som brukes i programmet/tjenesten (ev. sammenligne flere programmer/tjenester)

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør greie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 15. september. Søkerne må merke søknaden med «Språk og IKT». Send søknaden som brev eller til post@sprakradet.no:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Kontakt

Har du noen spørsmål, kan du kontakte Nina Teigland (tlf. 22 54 19 67).

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter