Mastergradsstipend: Språk i arbeids- og næringslivet (2015)

Høsten 2015 skal Språkrådet dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om språk i arbeids- og næringslivet. Stipendet er på 20 000 kroner. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Det er behov for dokumentert kunnskap om språkforholdene i arbeids- og næringslivet, ikke minst forholdene for bruk av norsk. Dette dreier seg særlig om å kartlegge

  • språkbruk på flerspråklige arbeidsplasser (i for eksempel sjømatindustrien, bygge- og anleggssektoren eller kommunale helseinstitusjoner)
  • forholdet mellom engelsk og norsk – og eventuelt andre språk – i bedrifter i det private næringslivet
  • bruk av skriftlig norsk i visse yrker og hvilke krav bruken stiller til de ansattes lese- og skriveferdigheter
  • hvilke problemer manglende standarder på norsk kan føre til i mindre bedrifter, for eksempel innenfor bygge- og anleggssektoren
  • problemer knyttet til utarbeiding av anbudsdokumenter på andre språk enn norsk

Søknaden må inneholde

  • en skisse på en side der en gjør greie for problemstillingen og metoden – det bør også gå fram hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 1. oktober 2015. Søkerne må merke av hvilket stipend de søker på. Send søknaden med brev eller e-post:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO


Kontakt: Har du spørsmål, kan du kontakte Bjørg Nesje Nybø, tlf. 22 54 19 78.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.08.2015 | Oppdatert:21.01.2021