Mastergradsstipend: Engelsk i høyere utdanning (2016)

Språkrådet skal dele ut et stipend til en mastergradsstudent som skriver oppgave om bruk av engelsk i høyere utdanning. Alle studenter som arbeider med relevante problemstillinger, kan søke.

Det er et behov for dokumentert kunnskap om språkvalg i høyere utdanning, særlig bruk av engelsk. Det dreier seg særlig om å kartlegge

  • årsaker til språkskifte til engelsk (eksempelvis i undervisning, pensumlitteratur, oppgaver osv.)
  • læringseffekt og andre konsekvenser av språkskifte til engelsk
  • årsaker til og konsekvenser av domenetap
  • parallellspråklighet i praksis

Søknaden må inneholde:

  • en skisse på én side der en gjør grie for problemstillingen og metoden og for hvor langt en er kommet i arbeidet
  • en uttalelse fra veilederen
  • en utdypning av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 15. september 2016. Søknaden må merkes «Bruk av engelsk i høyere utdanning». Send søknaden med brev eller til post@sprakradet.no:

Språkrådet
Postboks 8107 Dep
0032 OSLO

Kontakt

Har du noen spørsmål, kan du kontakte Nina Teigland (tlf. 22 54 19 67). 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter