Språkstatus 2012

På oppdrag frå Kulturdepartementet har Språkrådet laga rapporten Språkstatus 2012. Språkpolitisk tilstandsrapport frå Språkrådet.

Språkrådet legg fram ein slik rapport kvart år. Desse årlege rapportane skal danne grunnlaget for ei melding frå Kulturdepartementet til Stortinget kvart fjerde år om språktilstanden i Noreg.

Språkstatus 2012 har dokumentasjon frå desse områda:

 • Terminologi og fagspråk
 • Språkbruk i høgare utdanning og forsking
 • Språkbruk i arbeids- og næringslivet
 • Språk og teknologi
 • Kultur og media
 • Språkleg dokumentasjon
 • Rettskrivingsnormer og språkutvikling
 • Språkrøkt
 • Språkbruk i statsforvaltninga
 • Nynorsk
 • Andre språk i Noreg
 • Språklege rettar og språkopplæring
 • Nabospråk

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter