Språkstatus 2010

På oppdrag frå Kulturdepartementet har Språkrådet laga rapporten Språkstatus 2010. Kunnskap frå elleve språkpolitiske område.

Språkrådet skal leggje fram ein slik rapport kvart år. Desse årlege rapportane skal danne grunnlaget for ei stortingsmelding frå Kulturdepartementet kvart fjerde år om språktilstanden i Noreg.

Språkstatus 2010 har dokumentasjon frå desse områda:

 • språkhaldningar
 • rettskrivingsnormer og språkutvikling
 • språkbruk i staten
 • språkbruk i arbeids- og næringslivet
 • språkbruk i kultursektoren
 • språkopplæring
 • språkbruk i høgare utdanning og forsking
 • fagspråk og terminologi
 • språk og IKT
 • fleire språk
 • grannespråk

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter