Publiserte nyheitsbrev

No image
Les brevet Innhald
2/2024
 • Elise Margrethe Johansen har fått jobb fordi hun snakker kvensk. Ane Huru Thorseng viser oss et samfunn som er i ferd med å forsvinne. Og Nora Marie Ollila Sandmo tror nøkkelen til å gjenopplive kvensk ligger i lærerutdanninga.
 • Ny teknologi kan hjelpe deg med både referatskriving, diktat, undertekstar og intervju. TV 2 Skole og politiet har testa teknologien og har så langt gode erfaringar.
 • Til eksamen i vår vil elever og studenter kunne bruke Bokmålsordboka og Nynorskordboka på et lukket eksamensnett eller i en versjon som fungerer uten nett.
1/2024
 • ChatGPT slo ned som ei bombe i norsk skole for om lag ett år siden. Betyr generativ kunstig intelligens slutten på skrivetreninga slik vi kjenner den, eller kan prateroboter være et pedagogisk hjelpemiddel? Vi har snakka med både optimister og skeptikere.
 • Eit innsamlingsprosjekt i Frøya kommune har hittil resultert i over fire tusen registreringar av stadnamn som ikkje har stått på noko kart. Utan prosjektet ville namna truleg gått tapt.
 • KI-teknologien må ikkje bli eit trugsmål mot språkmangfaldet og mot eigarskapen vår til norsk som fellesspråk, skriv styreleiaren og direktøren i Språkrådet. 
5/2023
 • Bør jeg bruke KI på jobben?
 • Tegnspråklig i skolen: – Det kan være ensomt å være integrert
 • Forenkling av rammeplanar for lærarutdanninga: Endå ei svekking av nynorsken
4/2023
 • Klarspråk ble årets valgvinner
 • Nye språkkrav i akademia
 • Norsk – eit kosespråk til heimebruk?
3/2023
 • Stadig mer engelsk i offentlig forvaltning
 • Rom for tolkning
 • Språkarbeid i forvaltninga: Du treng ein plan
2/2023
 • Offentlig forvaltning: Hvor kommer det vanskelige språket fra?
 • Staten og nynorsken i den digitale verda
 • Det trengst eit krafttak for norsk fagspråk i akademia
1/2023
 • Skriveopplæringa: Fagfolk vil ha styrking av lærernes rammer i den digitale skolen
 • Allvêrsjakke, antiskrens og aioli: om nyord i norsk
 • Framtidsutsikter for norsk språk: Språkdirektøren ser inn i det nye året – og enda lenger
Språkdagen 2022 i opptak
 • Her får du alle debattene fra Språkdagen i opptak, tekstet og tegnspråktolket.
Språkdagen 2022
 • Språk på anbud – språkteknologi og innkjøpsmakt
 • Har oss gjort kva gjerast skulle? – bruk av nynorsk i det offentlege
 • Fritt fram for engelsk?
2/2022
 • Digitaliseringen forsterker den språklige forskjellsbehandlingen i skolen
 • Stortinget tingar stor teknologi
 • Språkholdninger i akademia: Du trenger bare engelsk når du blir «stor»
1/2022
 • Er all digitalisering bra digitalisering?
 • Har du spørsmål om språkloven?
  – Språkdirektør Åse Wetås gir deg svar.
 • Tek universiteta språkansvar?
  – Intervju med Tor Grande, prodekan ved NTNU

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.06.2022 | Oppdatert:12.04.2024