Språkloven i praksis!

Hvordan kan dere arbeide for å oppfylle kravene i språkloven? Dere kommer langt om dere følger disse åtte anbefalingene. De er basert på samtaler med virksomheter som har lykkes med å endre skrivekulturen sin.

Organisering Arbeidsmetoder
  • Forankre arbeidet i ledelsen.
  • Gjør språkarbeidet til en del av prosessene i organisasjonen.
  • Plasser ansvaret for å drive arbeidet framover.
  • Kartlegg situasjonen, og legg en plan.
  • Gi medarbeiderne tilgang til språkressurser.
  • Gjennomfør språktiltak jevnlig.
  • Mål resultatene av språkarbeidet.
  • Del erfaringer, og hent impulser utenfra.

Da Høgskolen på Vestlandet ble oppretta, vedtok styret tidlig språkpolitiske retningslinjer. Styret prioriterte også å opprette et språkutvalg med egne ressurser. Utvalget har ansvar for å lage konkrete og overordna språkmål.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune fikk så gode resultater av klarspråksprosjektet sitt at ledelsen ønska å gjøre arbeidet permanent. Dermed ansatte de en fagansvarlig for klarspråk i 100 prosents stilling.

Direktøren i Nav skrev et debattinnlegg i Aftenposten der han trakk fram klarspråk som ett av de fem viktigste tiltakene for å gjøre Nav bedre. Dermed opplevde de ansatte at klarspråk var et tydelig satsingsområde. Flere har blitt engasjert, og det har blitt lettere å gjennomføre språktiltak.

Går du inn på Huseby barneskole – AC Møller tegnspråksenter, blir du møtt med kunstverk som viser tegnspråkpoesi, og «Velkommen» på tegnspråk på en skjerm. Slik får barneskolen vist fram tegnspråk som en naturlig del av språkmangfoldet.

Lotteri- og stiftelsestilsynet arrangerer en årlig språkdag. Blant annet deler de ut en språkpris til noen internt som har utmerka seg med språkarbeid, og de får eksterne språkeksperter på besøk.

Kunsthøgskolen i Oslo ønska å bruke mer nynorsk i kommunikasjonen med studenter og ansatte. Løsninga ble å stille krav om svært god skriftlig formuleringsevne på både bokmål og nynorsk når de skulle ansette nye kommunikasjonsmedarbeidere.

I tillegg til anbefalingene ovenfor tilbyr språklov.no sjekklister for noen av områdene som språkloven dekker: nynorsk, klart og korrekt språk, norsk tegnspråk, norsk fagspråk og terminologi og språkteknologi på norsk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.04.2022 | Oppdatert:06.04.2022