Program for Språkdagen: Lov laga

Når? Kva?
9.00–9.10

Rikets tilstand, ved Åse Wetås, direktør i Språkrådet

9.10–9.25

Språklova på 1-2-3, ved Sofie Høgestøl, jurist, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

9.25–9.40 Kva konsekvensar får språklova? Intervju med Høgestøl, ved Espen Aas
9.40–9.45

FILM: Reportasje om statusen til nynorsk i opplæringa

9.45–10.10

RETT PÅ NYNORSK
Debatt om nynorsk i skulen   
  

Kunnskaps- og integreringsministeren
Kristin Takvam Rekve, leiar for grunnskulane på Voss, Voss herad
Liv Astrid Skåre Langnes, lærar, Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
Marte Blikstad-Balas, professor ved Institutt for lærarutdanning og skuleforsking, Universitetet i Oslo

Debattleiar: Espen Aas

10.10–10.25 PAUSE
10.25–10.30

FILM: Reportasje om behovet studentane har for tilgang til norsk fagspråk i utdanninga

10.30–11.00

INGEN FAG Å MISTE! — SLIK SIKRAR VI NORSK FAGSPRÅK FOR FRAMTIDA
Debatt om norsk fagspråk

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet
Sunniva Whittaker, styreleiar i Universitets- og høgskolerådet
Mariel Aguilar-Støen, professor ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo
Kristin Danielsen, områdedirektør for internasjonalisering og forskingssystemet, Forskningsrådet

Debattleiar: Espen Aas

11.00–11.15

SPRÅKPOLITISK KVARTER
Samtale  om språkpolitikk i kunnskapssektoren

Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet
Harald E. Nybølet, divisjonsdirektør i Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse
Åse Wetås, direktør i Språkrådet

11.15–11.30

AVSLUTNING                                                

ved kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Med atterhald om endringar. Arrangementet vert tolka til teiknspråk.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.10.2021 | Oppdatert:22.03.2022