Velkommen til Språkdagen 2021!

Bladet du leser i nå, er et spesialnummer av Språknytt. Vi lader opp til Språkdagen 9. november med stoff som henger sammen med hovedtemaet for dagen: kunnskap.

Direktør i Språkrådet Åse Wetås

I år har Stortinget vedtatt en ny lov om språk. Det er en stor og gledelig nyhet for alle språkbrukere i Norge. Språkloven gir deg nemlig rettigheter! Men skal språkloven fungere etter hensikten, holder det ikke at vi i Språkrådet passer på språkpolitikken. Det skal mer til.

Alle har ansvar for å følge opp språkpolitikken: Forvaltningsorganene må tenke på språkpolitikken når de lager forskrifter. Helseforetakene må tenke på språkpolitikken når de skal kommunisere med pasienter. Departementene må tenke på språkpolitikken når de for eksempel skal endre navn på et direktorat.

Et særlig viktig språkansvar har kunnskapssektoren. Derfor er kunnskap tema for Språkdagen i år. Språk er grunnleggende i hele opplæringsløpet, det er avgjørende for kvaliteten på utdanningen, og det er viktig for formidling av kunnskap og forskning til resten av samfunnet. Demokratiet fungerer best når så mange som mulig kan delta i samfunnsdebatten.

I dette nummeret av Språknytt kan du lese om noen av utfordringene som vil bli debattert på Språkdagen. Hvordan kan vi sikre at nynorskelever i skolen får like god undervisning som bokmålselever? Hva skal til for å utvikle norsk fagspråk når utdanningsinstitusjonene blir mer og mer internasjonale? Les deg opp, meld deg på Språkdagen, og bli med i debattene på sosiale medier med emneknaggen #språkdagen2021.

Vi sees!


Signatur
Åse Wetås
direktør i Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.10.2021 | Oppdatert:22.03.2022