En månte – månten?

No image

Hvordan skal ordet måned uttales, og hvorfor sier mange månte? Dette får vi ofte spørsmål om.

Vi ser på det siste spørsmålet først. I skrift kan det bare hete: en måned – måneden – måneder – månedene.

Vi antar at månte har utviklet seg på denne måten: måneder > månder > månter. Et barn som hører flertallsformen månter, vil nok automatisk gå ut fra at det heter månte i entall. Vips, så har vi disse uttaleformene: en månte – månten – månter – måntene.

Men er månte, månter osv. korrekt bokmål? Det finnes ikke faste offisielle regler for standard bokmålsuttale, men Bjarne Berulfsens Uttaleordbok fra 1969 speiler de rådende normene godt. Hos Berulfsen står det:

Bjarne Berulfsens Uttaleordbok: måned

Den «beste» formen er nevnt først, så den bokstavrette uttalen er foretrukket, men de andre er godtatt. Merk at flertall månter er godtatt, mens entall månte ikke er nevnt. Hvis alle formene hos Berulfsen kan godtas, er det rimelig å godta uttale med stum d også. Bøyningen og uttalen blir da nøyaktig som for himmellegemet måne. Dette sammenfallet er gammelt i mange dialekter også.

Hva med nynorsken? Måned er et gammelt nad-ord (jf. gammelnorsk mánaðr). I nynorsk heter det derfor ein månad – månaden – månader – månadene. (Endelsene -ar/-ane er også tillatt.)

D-en falt bort i talemålet de fleste steder for flere hundre år siden, så dette må regnes som mønstergyldig uttale: ein måna – måna(e)n – måna(e)r – måna(e)ne.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.05.2019 | Oppdatert:27.05.2019