De fem første

No image

Mosebøkene har mer eller mindre fargerike navn på ulike tungemål.

AV ERLEND LØNNUM

Ifølge jødisk og kristen tradisjon er mosebøkene skrevet av profeten Moses. De utgjør de fem første bøkene i Det gamle testamentet i kristendommen. De kalles også Pentatevken (gresk for ‘de fem rullene’). Mosebøkene utgjør også den første av tre deler av den hebraiske bibelen Tanakh i jødedommen. Denne delen heter Toraen (hebraisk for ‘lære’).

På hebraisk har mosebøkene navn etter innledningsordene: Beresjit (I begynnelsen), Sjemot (Navnene), Vayikra (Og Herren kalte), Bamidbar (I ørkenen) og Devarim (Ordene).

På gresk fikk mosebøkene beskrivende navn, og de latinske navnene er basert på de greske. De latinske navnene med norsk forklaring er Genesis (Opphavsboken), Exodus (Utvandringsboken), Leviticus (Levittenes bok), Numeri (Oppregningsboken) og Deuteronomium (Den annen lovbok).

De engelske navnene har ikke trillet langt fra stammen. Hele forskjellen ligger i Numbers og Deuteronomy.

På norsk, som på tysk, har mosebøkene knusktørre numeriske navn: første mosebok, andre mosebok og så videre. Mose- i sammensetning har vært uttalt både med enstavingstonelag, som i Moses, og tostavingstonelag, som i plantenavnet mose. Uttalen er altså ikke hogd i stein.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.06.2018 | Oppdatert:27.01.2021