Høytflyvende navn

No image

Mange nordmenn går omkring i lånte fjær, siden de har navn fra fuglenes verden. Alt fra majestetiske rovfugler til uanselige insektetere har bidratt til den norske navnefaunaen.

AV LINE LYSAKER HEINESEN

Ørnen er den største fuglen blant navngiverne. Rundt førti menn i Norge heter Ørn til fornavn, mens drøyt seksti personer bærer navnet som etternavn. Også rovfuglnavnene Falk og Hauk er i bruk, både som mannsnavn og etternavn. Ørn er et ganske nytt fornavn, kjent siden 1903. Falk er belagt fra 1600-tallet, og Hauk er kjent fra middelalderen.

Ravn og Svale

En annen stor fugl det har blitt navn av, er ravnen. Interessant nok er Ravn i bruk som fornavn både for menn og kvinner, i tillegg til å være etternavn. Men navnet er åpenbart ikke populært blant nynorskbrukere eller radikale bokmålsbrukere, for det er ikke registrert noen med navnet Ramn.

Også Svale er brukt som fornavn av både menn og kvinner, men det har et annet opphav enn fuglenavnet, i hvert fall som mannsnavn. Den norrøne formen av mannsnavnet var Svali eller Sváli, og det kan ha sammenheng med adjektivet sval ‘kjølig’.

Småfugler

Går vi til de mindre fuglene, er deres navn tydeligvis forbeholdt jenter. Fornavnene Erle, Lerke og Meis er kun båret av kvinner. Navnet Erle er riktignok opprinnelig en kortform av tyske navn med navneleddet Erl- ‘fri, fornem mann’, men det er slett ikke utenkelig at mange foreldre har hatt fuglen i tankene når de har valgt navnet.

Ut fra størrelsen kunne jo også spurven være en aktuell navngiver, men det er ingen i Norge som heter Spurv. Spurven har likevel fått en verdenskjent navnesøster, artisten Edith Piaf (piaf = spurv).

Nebb og Vinge

Enkelte fuglenavn er brukt som etternavn med relativt få bærere, som Due, Hegre, Rype, Svane, Stær, Stork, Trane og Fink. Etternavnene Nebb og Vinge gir også assosiasjoner til fugleverdenen, selv om de har sitt opphav i gårdsnavn. De fleste av disse etternavnene har relativt få bærere. Men med litt flaks kan det jo hende vi en dag får se en avisoverskrift som smaker av fugl: «Svane valgt til ny leder i Norges Svømmeforbund – i hard konkurranse med Nebb og Vinge».

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.09.2016 | Oppdatert:26.09.2016