Språkprosjektering

No image

Prosjektarbeid brer seg i arbeidslivet, så vi tillater oss å knekke noen språklige nøtter som neppe er ukjente for prosjektmedarbeidere og prosjektledere.

Mer sniking

Sentralt i faget er scope, også kalt scope of work, som er en beskrivelse eller spesifikasjon av prosjektets oppgaver, altså kvaliteten og omfanget på det som skal leveres. Det engelske ordet er kort og blir ofte benyttet på norsk, men det sier egentlig lite om hva som ligger bak. Vi har forhørt oss med fagfolk ved BI, og de anbefaler rett og slett oppgavebeskrivelse.

En ikke uvanlig hodepine er at prosjektet endres underveis ved at nye oppgaver gradvis blir lagt til, steg for steg, hver for seg nesten umerkelig. På engelsk benyttes den treffende og billedlige termen scope creep. Vi har lagt hjerner i Språkrådet i bløt og forsøker oss på snikøkning, snikutviding, prosjektesing, plangliding for å fange både betydning og billedlighet, men her er det helt sikkert også andre gode kandidater.

Prestasjonsfremmende

I prosjektsammenheng er det viktig å ikke bare levere produktet etter oppgavebeskrivelsen, men også å høste gevinsten i etterkant av prosjektperioden. Da pleier man å måle graden av suksess etter såkalte key performance indicators, ofte forkortet til KPI. Det dreier seg rett og slett om noen målbare indikatorer for å vurdere det langsiktige utbyttet eller prestasjonen til prosjektet. Her iler våre fagfolk ved BI til og anbefaler prestasjonsindikator. Ordsammensetningen er også i utstrakt bruk på fagspråket.

God trimming

Vi avslutter vårt lille prosjekt med det stadig mer populære lean project management, oftest bare omtalt som lean. Det dreier seg om en tilnærming til prosjektstyring som ønsker å unngå sløsing og unødvendig ressursbruk. I byggebransjen bruker man trimmet bygging for lean construction, så veien er kort til trimmet prosjektstyring eller trimmet prosjektering som norsk kandidat, igjen ifølge våre venner ved BI. Og dem stiller vi oss gjerne bak.

 

-- Av Ole Våge, seniorrådgiver i Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.02.2016 | Oppdatert:12.05.2016