En ordliste for universet

No image

Astronomiske ord og uttrykk er det siste tilskuddet til Språkrådets termwiki, der det handler om alt over himmel og jord.

AV MARIA HAMMERSTRØM

Universet er ufattelig stort og rommer alt som eksisterer. Studiet av universet og objektene og fenomenene som finnes der, kalles astronomi. I fjor ble fagtermer fra astronomi det nyeste tilskuddet til Språkrådets termwiki, en digital norsk-engelsk ordliste for fagterminologi. Og registreringen fortsetter.

Kaller en spade for en spade

Det er mange typer objekter og fenomener som må navngis i et univers. Astronomer liker heldigvis å bruke helt hverdagslige ord på det de studerer. De snakker om svarte hull, hvite dverger, spiralgalakser osv. Fagtermer som er såpass enkle, har en viss sjarm.

Favoritten min må være supermassivt svart hull. Det høres ut som noe et barn har funnet på. Termen beskriver objektet som det er, uten å tilsløre det med uforståelig fagspråk.

Nettverk av galakser

Vi bor i en galakse som langt fra er alene i universet. Astronomer anslår at det finnes billioner av galakser, og man trodde lenge at disse var ganske jevnt fordelt utover universet.

Det viser seg at galakser opptrer i grupper. Galaksegrupper er klumpet sammen i lange bånd, såkalte galaksefilamenter. Disse galaksefilamentene er koblet sammen i et cosmic web, vist i bildet. Dette er en relativt ny oppdagelse som først nå har fått et norsk navn.

På norsk assosieres vev, en direkte oversettelse av web, med noe todimensjonalt, altså flatt. Men cosmic web er tredimensjonalt, det strekker seg i alle retninger. På norsk har vi valgt å kalle cosmic web for kosmisk nettverk.

For å kunne se det kosmiske nettverket må vi betrakte universet i en så ufattelig stor skala at galaksene bare ses som små prikker. Det kosmiske nettverket kan hjelpe oss å forstå hvordan materie gjennom universets historie har klumpet seg sammen til de strukturene vi ser i dag.

Det store smellet

Universet startet med the big bang, eller det store smellet, for 13,8 milliarder år siden. Den engelske og norske betegnelsen brukes om hverandre i norsk, og ingen av dem er spesielt gode. Big bang-begrepet ble introdusert av astronomen Fred Hoyle i 1949 for å latterliggjøre teorien. Hoyle trodde på en annen teori for universet, men det var big bang-teorien som fikk støtte av observasjonsdataene. 

Det er vanlig å beskrive det store smellet som øyeblikket da hele universet ble slynget ut fra et bitte lite punkt i en enorm eksplosjon. Men i virkeligheten var det store smellet en svært rask ekspansjon av rommet som skjedde overalt.

Det er fristende å finne et nytt begrep for universets skapelsesøyeblikk, men big bang og det store smellet er allerede innarbeidet.

Flere universer?

Universet er alt som eksisterer av rom, tid, energi og materie. Ordet kommer fra latin universus og betyr ‘altomfattende’. Ofte brukes verdensrommet om det samme, men verdensrommet er mer spesifikt den delen av universet som befinner seg utenfor jordens atmosfære.

Vi kan ikke si med sikkerhet om universet er endelig eller uendelig, men det er fristende å tenke på universet som uendelig fordi universet er alt som finnes. Dersom universet ikke er uendelig, må det finnes noe annet utenfor vårt univers. Da er ikke lenger universet vårt alt, og ordet univers mister sin mening.

Noen astronomer leker med tanken om at det kan finnes flere universer side om side, såkalte parallelle universer. Skal man definere universet som ‘alt som eksisterer’, blir begrepet parallelle universer selvmotsigende. Det blir riktigere å forklare et parallelt univers som et avgrenset område av verdensrommet som hypotetisk sett kan eksistere side om side med universet vårt.

I et slikt scenario utgjør ikke lenger universet vårt ‘alt som eksisterer’, men bare en brøkdel av det. Da er det i stedet det såkalte multiverset som er ‘alt som eksisterer’. Multiverset er en potensielt uendelig samling av parallelle universer, og vårt univers er ett av dem. Det blir fort svimlende å tenke på.

 

-- Maria Hammerstrøm er astrofysiker og blogger.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.03.2018 | Oppdatert:25.04.2019