«Det er viktig at norsk språk står sterkt»

No image

Det mener iallfall de aller fleste av oss. Språkrådet har tatt temperaturen på våre oppfatninger om norsk språk.

AV ERLEND LØNNUM

På oppdrag fra Språkrådet har Opinion undersøkt nordmenns holdninger til norsk språk og språkmangfold. Undersøkelsen viser blant annet at 87 % synes det er viktig at norsk har en sterk posisjon, at like mange synes det er viktig å bevare stedsnavn som kulturminner, at 62 % synes det blir brukt for mye engelsk, og at 75 % er interessert i norsk språk.

De 1028 respondentene er rimelig fordelt etter kjønn, alder, geografi og utdanning.

Over snittet språkinteressert

Konklusjonen er at interessen for språk er stor i det norske folket. Den er faktisk så stor at 65 % av de spurte mener at de behersker norsk bedre enn gjennomsnittet.

Her er noen av påstandene respondentene skulle si seg enige eller uenige i («vet ikke»-svarene er utelatt):

Brev fra det offentlige er ofte uklart formulert.

49 % ENIG
20 % UENIG
28 % VERKEN ELLER

Stedsnavn er kulturminner som det er viktig å bevare.

87 % ENIG
3 % UENIG
8 % VERKEN ELLER

Jeg er interessert i norsk språk.

75 % ENIG
6 % UENIG
18 % VERKEN ELLER

Det er viktig at norsk språk står sterkt.

87 % ENIG
2 % UENIG
10 % VERKEN ELLER

Jeg synes engelsk blir brukt i for mange situasjoner der norsk ville fungert like godt.

62 % ENIG
18 % UENIG
19 % VERKEN ELLER

Jeg behersker norsk bedre enn gjennomsnittet i Norge.

65 % ENIG
7 % UENIG
24 % VERKEN ELLER

Folk var mer stolte av det norske språket før.

58 % ENIG
9 % UENIG
17 % VERKEN ELLER

Populære ordbøker

Undersøkelsen viser også at én av tre respondenter har brukt Bokmålsordboka og Nynorskordboka på nett. Tre av fire mener det er viktig med slike gratis nettordbøker, og fire av fem svarer at de er fornøyde med dem.

Meninger om språk

I tillegg til å svare på spørsmål fikk respondentene mulighet til å foreslå hva som skal til for å øke interessen for norsk språk og språkmangfold. Her er noen av forslagene:

«At norsk språk får mer oppmerksomhet i mediene»
«At norsk språk får mer oppmerksomhet i mediene»
«Bedre norsklærere»
«Radio- og TV-program av typen Nomino og Typisk norsk»
«Start med språklig bevisstgjøring allerede i barnehagen»
«Bruk mer dialekt i mediene»
«Bruk sosiale medier, gjerne med humoristisk snert»
«Løs kryssord»
«I love norsk!»

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.03.2017 | Oppdatert:16.05.2017