Fagert er spillet

I høysesongen for ballspill utendørs åpner vi denne spalta med et hederlig tiltak vi finner i flere idretter: fair play.

Ifølge omtalen handler dette om hvordan vi oppfører oss mot hverandre i idretten, både på og utafor banen. Det satses på dette innafor ulike idretter, og vi finner det i læreplanen for kroppsøvingsfaget. Men altså, kan vi ikke uttrykke dette på norsk? 

Ord på spill

Play er greit å oversette; i idrettssammenheng kan det være spill eller leik på norsk, og under organiserte forhold brukes helst spill. Men hvordan oversetter vi fair? Etymologisk har det engelske ordet samme opphav som vårt fager, så kunne fagert spill passe? Det kunne det for så vidt; høvelig oppførsel må sies å være fagert. Ei innvending vil likevel være at fagert heller leder tankene mot den tekniske utførelsen av spillet, jamfør det brasilianske jogo bonito ’vakkert spill’.

Andre oversettelser av fair er ord som ærlig, hederlig, real og rein. Vi ser at enkelte idrettsklubber faktisk bruker ærlig spill eller reint spill når de lokalt skal omtale Fotballforbundets fair play, og vi mener begge alternativa passer godt. Ikke minst kaller Hockeyforbundet satsinga si for nettopp ærlig spill, og da kan vi gjerne oppfordre andre idretter til å ta pucken videre.

Vandel i handel

Et annet område der det kan trenges hederstiltak, er handelen. De siste tiåra har det vokst fram både organisasjoner og ordninger som oppmuntrer til handel med varer som er produsert under gode vilkår. På engelsk kalles dette fair trade (eller fair-trade). Vi ser av og til det engelske begrepet brukt på norsk også, men vi minner om at rettferdig handel er et godt etablert og lett forståelig norsk uttrykk.

Bare se, men ikke røre

I politikk og næringsliv kan vi av og til høre noen love «å være hands off», eller gjerne ønske at andre skal «være» dette. Hva betyr så det? Jo, uttrykket keep one’s hands off kan vi oversette med holde fingrene av fatet, altså det å ikke blande seg borti noe. Vi har også andre treffende måter å uttrykke dette på, som holde seg på avstand fra noe eller holde seg unna.

Videre brukes hands off på engelsk som et mer direkte alternativ til omstendelige begrep som nonintervention eller noninterference, altså ikke-intervensjon eller ikke-innblanding. Vi ser gjerne mer av slik direkte språkbruk på norsk også, sjøl om det aldri så mye dreier seg om alvorlige emner.

 

-- Av Daniel G. Ims, rådgiver i Språkrådet 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:27.05.2013 | Oppdatert:25.02.2021