Nyord

Når et ord er ført opp i denne spalten, betyr det bare at vi har registrert at det er i bruk. Det betyr ikke at Språkrådet går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår fra å bruke et ord, vil vi nevne det uttrykkelig.

 

ansvarstilskriving Ansvarstilskriving. Sjeldan har ordet ansvar blitt brukt så flittig. Men i kjølvatnet av rapporten frå 22. juli-kommisjonen er det ikkje lenger lett å vita kven som har det, tek det, eller kva det tyder. […] – Kva er ansvar, filosof Gunnar Skirbekk? – Me har ansvar når me har forårsaka noko negativt. Av og til blir det spørsmål om å retta det opp. Men det er vanskeleg å gi eit svar på kva ansvar er, utan å situera det. Til dømes kan me spørja om pressa har ansvar. I så fall, bør pressefolk gå? Eller har ein eksempelvis eit ansvar for å tilsetja journalistar som kan noko om naturvitskap for å skriva om klima?

Dag og Tid 31.8.2012

***

badestudier UiO tar opp kampen mot «badestudiene». En rekke norske utdanningsinstitusjoner tilbyr studieopphold i eksotiske strøk i samarbeid med kommersielle aktører. UiO mener dette strider mot Universitets- og høgskoleloven. Kunnskapsdepartementet avviser derimot innvendingen. […] I juli skrev Aftenposten om Høgskolen i Nesna, hvor om lag en fjerdedel av skolens 1200 studenter følger skolens undervisning på Bali og i Sydney.

Uniforum.no 14.8.2012

***

bjørnebrekk – Bjørnen har røsket av panelet vårt. Ny hytte utsatt for «bjørnebrekk». Denne gangen nøyde bamsen seg med tørrmat og vaskepulver. – Heldigvis var vi ikke i hytta da bjørnen brøt seg inn. Jeg tenker med gru hva som kunne ha skjedd da, sier Unni Hamborg fra Kirkenes til NRK.

NRK.no 20.8.2012

***

orkidébarn Barn som bærer i seg kimen til katastrofe, kan også utvikle seg i uvanlig positiv retning. Forskerne kaller dem orkidébarn. […] Du husker kanskje begrepet løvetannbarn? Barn som klarer seg til tross for store belastninger. Som løvetannen som springer ut gjennom asfalt. I den nye teorien dukker et nytt bilde opp: Orkidébarn. Lette å skade, men også med stort potensial. De samme genene som er forbundet med antisosial og selvdestruktiv adferd, ser også ut til å ligge bak tilpasning og suksess. […] Orkidébarna ses som «veddemål» med høye odds. De kan enten tilpasse seg spesielt godt eller spesielt dårlig i et gitt miljø.

A-magasinet 5.10.2012

***

sjokkskyter Sjokkskyterne og politiet. To massedrap på kort tid ryster USA. Men mye er lært siden Columbine High School i 1999. At menn i en viss alder skaffer seg våpen, oppsøker et offentlig sted og begynner å drepe, er dessverre blitt et kjennetegn på vår tid. Gjerningsmennene er ganske forskjellige. Sannsynligvis mer forskjellige enn vi forsøker å gjøre dem. Men selve drepingen ser ut til å følge et mønster. Det skjer som regel helt uten forvarsel. I en kinosal, på en skole, bak vaktposter i en rolig militærleir, eller nå sist i et sikh-tempel. Fra vanlig hverdag til blod og død skiller det bare et sekund eller to. Det er sjokk og overraskelse.

VG 8.8.2012 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter