Nyord

Når et ord er ført opp i denne spalten, betyr det bare at vi har registrert at det er i bruk. Det betyr ikke at Språkrådet går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår fra å bruke et ord, vil vi nevne det uttrykkelig.

 

ansvarstilskriving Ansvarstilskriving. Sjeldan har ordet ansvar blitt brukt så flittig. Men i kjølvatnet av rapporten frå 22. juli-kommisjonen er det ikkje lenger lett å vita kven som har det, tek det, eller kva det tyder. […] – Kva er ansvar, filosof Gunnar Skirbekk? – Me har ansvar når me har forårsaka noko negativt. Av og til blir det spørsmål om å retta det opp. Men det er vanskeleg å gi eit svar på kva ansvar er, utan å situera det. Til dømes kan me spørja om pressa har ansvar. I så fall, bør pressefolk gå? Eller har ein eksempelvis eit ansvar for å tilsetja journalistar som kan noko om naturvitskap for å skriva om klima?

Dag og Tid 31.8.2012

***

badestudier UiO tar opp kampen mot «badestudiene». En rekke norske utdanningsinstitusjoner tilbyr studieopphold i eksotiske strøk i samarbeid med kommersielle aktører. UiO mener dette strider mot Universitets- og høgskoleloven. Kunnskapsdepartementet avviser derimot innvendingen. […] I juli skrev Aftenposten om Høgskolen i Nesna, hvor om lag en fjerdedel av skolens 1200 studenter følger skolens undervisning på Bali og i Sydney.

Uniforum.no 14.8.2012

***

bjørnebrekk – Bjørnen har røsket av panelet vårt. Ny hytte utsatt for «bjørnebrekk». Denne gangen nøyde bamsen seg med tørrmat og vaskepulver. – Heldigvis var vi ikke i hytta da bjørnen brøt seg inn. Jeg tenker med gru hva som kunne ha skjedd da, sier Unni Hamborg fra Kirkenes til NRK.

NRK.no 20.8.2012

***

orkidébarn Barn som bærer i seg kimen til katastrofe, kan også utvikle seg i uvanlig positiv retning. Forskerne kaller dem orkidébarn. […] Du husker kanskje begrepet løvetannbarn? Barn som klarer seg til tross for store belastninger. Som løvetannen som springer ut gjennom asfalt. I den nye teorien dukker et nytt bilde opp: Orkidébarn. Lette å skade, men også med stort potensial. De samme genene som er forbundet med antisosial og selvdestruktiv adferd, ser også ut til å ligge bak tilpasning og suksess. […] Orkidébarna ses som «veddemål» med høye odds. De kan enten tilpasse seg spesielt godt eller spesielt dårlig i et gitt miljø.

A-magasinet 5.10.2012

***

sjokkskyter Sjokkskyterne og politiet. To massedrap på kort tid ryster USA. Men mye er lært siden Columbine High School i 1999. At menn i en viss alder skaffer seg våpen, oppsøker et offentlig sted og begynner å drepe, er dessverre blitt et kjennetegn på vår tid. Gjerningsmennene er ganske forskjellige. Sannsynligvis mer forskjellige enn vi forsøker å gjøre dem. Men selve drepingen ser ut til å følge et mønster. Det skjer som regel helt uten forvarsel. I en kinosal, på en skole, bak vaktposter i en rolig militærleir, eller nå sist i et sikh-tempel. Fra vanlig hverdag til blod og død skiller det bare et sekund eller to. Det er sjokk og overraskelse.

VG 8.8.2012 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:13.03.2013 | Oppdatert:09.06.2015