Noe å styre med?

Vi avslutter året med noen ord fra arbeidslivet. De siste åra har vi sett at flere bedrifter eller foretak nå skal arbeide med human resources (ofte forkorta til HR), eller at andre har trainee-program. Dette krever management, eller kan vi holde styr på det på norsk?

Menneskelig beholdning?

Både human og resource har i si tid vært lånord i engelsk, og vi finner dem i norsk også, som nettopp human og ressurs. Når human resources blir oversatt temmelig direkte fra engelsk, ser vi likevel at human oftere blir til menneskelig. Det er nok fordi human på norsk gjerne betyr ’menneskevennlig, hensynsfull’.

Hva er så ressurser? I ordbøkene finner vi det forklart med ord som hjelpe­kilder, (penge)midler, forråd, beholdning, evner, og tilsvarende gjelder stort sett for det engelske resources. Et ord som menneskeforråd kunne derfor vært en oversettelse til norsk, men vi ser at dette neppe gir heldige assosiasjoner, sjøl om det jo handler om å bruke folk og egenskapene deres til gagn for bedriften eller foretaket. Spørsmålet vi stiller oss, er likevel om ei HR-avdeling driver med noe vesentlig annet enn den tradisjonelle personalavdelinga. På norsk bruker vi personale om ’samling av personer som er ansatt på samme sted’, og det er denne gruppa mennesker det helst handler om. En arbeidsplass med god personalstyring (human resource management) har gjerne også en dyktig personalsjef eller personaldirektør.

Når vi først er inne på styring, nevner vi account manager. Account er det engelske ordet for konto, og det handler i grunnen om midler som kunder tilfører en bedrift. Derfor mener vi at kundeleder kan være et ord som mer treffende fører oppmerksomheten mot kunden. Key account manager kan da være nøkkelkundeleder.

I hardtrening

Vi finner personale på de fleste arbeidsplasser, men slett ikke alle har et trainee-program. Trainee blir brukt om personer med høyere utdanning som har praksisperiode i bedrifter eller foretak. Ordet er noe ulempelig i uttalen på norsk, og enda mer upraktisk når det skal bøyes i noe annet enn ubestemt form entall. Reint språklig ville det være framifrå å oversette den ’trente, opplærte’ til lærling, men dette ordet har i dag en snevrere betydning på norsk. Vi mener da at praktikant med fordel kan brukes om en person som får slik praktisk opplæring eller erfaring, mens aspirant kan forbeholdes den som har perioden som prøvetid.

På slutten av kalenderåret minner vi om at time manager på norsk kan være tidsplanlegger eller, som vi har sansen for, sjuende sans

 

-- Av Daniel G. Ims, rådgiver i Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:24.11.2012 | Oppdatert:27.05.2015